За нас

СТОР БЕЙЗ АД е акционерно дружество, създадено през 2007 година.

Дружеството има за основна задача поддържане и управление на недвижими имоти. Основият предмет на дейност се изразява в предоставяне за ползване под наем на складови помещения.

Дружеството се управлява от Васил Тодоров – председател на СД и изпълнителен директор, и от Андон Пиперевски – зам.председател на СД и изпълнителен директор.

Прочети повече